Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Uitgangspunten voor voortgezet onderwijs

Vaak is er in het voortgezet onderwijs beperkt tijd voor het maken van uitstapjes. Maar juist een educatief bezoek aan het museum kan een vak als Nederlands, Engels, Verzorging, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde of Biologie voor leerlingen tot leven brengen. Door leerlingen actief te betrekken bij de museale voorwerpen die passen bij het onderwerp, wordt de lesstof eigen gemaakt. Dat was in de 18de eeuw niet anders. Door te experimenteren en de dingen te zien gebeuren konden de vroege wetenschappers de voor hen nog onbekende verschijnselen doorgronden.

De verschillende educatieve pakketten van het museum bieden scholieren van de middelbare school een inspirerende manier van kijken en leren. Leerlingen kunnen het museum met hun schoolklas bezoeken, in groepjes of individueel. De programma's kunnen in overleg aangepast worden aan de klas.
Leerlingen hebben toegang met een Cultuurpas. De entree voor kinderen van 6 tot 18 jaar is € 2,- p.p.
Docenten in bezit van een ledenpas van de NVON of de Vlaamse lerarenpas krijgen gratis toegang tot het museum (met uitzondering van tentoonstellingen met toeslag: dan wordt alleen de toeslag betaald).

Technasium

Bijzondere samenwerking met het Technasium in Driehuis

In het schooljaar 2014/15 zet Teylers Museum de bijzondere samenwerking voort met het Technasium van het Ichthus Lyceum in Driehuis. Vorig jaar maakten de 4e klassers een multimediatour voor jongeren over de instrumenten in het museum. De uitdaging voor de nieuwe lichting 4e klassers is om deze eerste opzet te verbeteren en uit te breiden. Je kunt de eerste versie van de tour in het museum via een QR-code op je smartphone openen, of alvast thuis op je computer off tablet bekijken via deze link.

In het kader van het vak ‘Onderzoeken & Ontwerpen' (O&O) voeren de leerlingen een opdracht van Teylers Museum uit om een multimediatour door en voor jongeren te maken. Het onderwerp is ditmaal de natuurkundige instrumenten. Een groot aantal van de oude instrumenten in het museum heeft een moderne opvolger, zoals de klankmenger (synthesizer), cryofoor (ijsmachine) of de fonograaf (cd-speler). Hoe maak je deze kennis interessant en aanstekelijk voor andere jongeren? Dat is de uitdaging voor deze groep. Het museum verwacht dat de leerlingen andere jongeren van hun leeftijd zullen kunnen enthousiasmeren voor de vreemde, gekke, onbegrijpelijke of gewoon mooie apparaten die in Teylers Museum te zien zijn.

Wow Factor
Leerlingen van het Haarlem College experimenteren met de Wimshurstmachine.

Pilot the Wow-factor met klas 3 AB van het Haarlem College
Op 8 april 2013 kwam de grafische klas 3AB (3 vmbo KB) van het Haarlem College op bezoek, om een pilot te doen met het project The Wow-factor voor het vak natuurkunde. De klas werd in 3 kleinere groepen gesplitst: groep A ging naar het Lab in de tuin om te experimenteren met Kracht, Licht, Geluid en Elektriciteit. Vooral de bliksems van de Tesla zorgden hier voor een echt Wow-effect! Groep B ging naar het Educatief Paviljoen om proeven te doen met spectroscopie, vacuüm, luchtdruk en elektriciteit. De leerlingen ontdekten dat je met cola een batterij kunt maken... Groep C maakte alvast kennis met de oudste ruimte van het museum, de Ovale Zaal, door op een app informatie op te zoeken en te ontdekken waar de Grote Elektriseermachine ooit gestaan heeft. Nadat alle groepen de activiteiten doorlopen hadden, gingen ze gezamenlijk naar de Ovale Zaal en de Instrumentenzaal. Ook dit bleek een Wow-factor te zijn; achteraf vonden ze dat ze te kort in het museum waren geweest - het smaakte beslist naar meer!

The Wow-factor wordt in het schooljaar 2013-2014 opgenomen in het educatieve programma voor het Voortgezet Onderwijs. U kunt hier de docentenhandleiding downloaden, of ga naar 'Onderwijsmateriaal > dossiers'. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken (t: 023-5160972 of email: reserveringen@teylersmuseum.nl).

Verlichtingsfilm
Ter gelegenheid van de 225ste verjaardag van het museum maakten enthousiaste leerlingen van het Teyler College een geweldig filmpje over hi-tech, prehistorie en de Verlichting. Leraar Marc le Mair begeleidde het project.

Rondleidingen
Alles te weten komen over tekeningen van oude Italiaanse meesters, schilderijen van Hollandse kunstenaars, fossielen en mineralen of over de ideeën en natuurkundige instrumenten van vroege wetenschappers? Voor de vakken ANW, natuurkunde, biologie, scheikunde, CKV en (kunst)geschiedenis zijn er rondleidingen op maat. Het onderwerp, niveau en zwaartepunt worden op aanvraag aangepast aan de schoolklas.
Doelgroep: vmbo/havo/vwo. Duur: 1 uur.

Stappen in de Stad
Leerlingen uit groep 8 kennis laten maken met de rijke geschiedenis van Haarlem, mediawijsheid laten opdoen én de (on)betrouwbaarheid van bronnen laten uitzoeken?

Dat kan in het programma Stappen in de Stad. Leerlingen kunnen kiezen uit 3 wandelingen met een smartphone, waarbij de wandeling Onderaardse gangen ook door Teylers Museum leidt. Is het waar dat er een gang onder de vloer van de Ovale Zaal ligt? Waarom heeft de geuzenpenning de vorm van een halve maan, immers het symbool van de islam? En wat is er waar in het verhaal van Kenau Hasselaer? Allemaal vragen die in Teylers Museum beantwoord worden.

Stappen in de Stad
is een samenwerkingsproject van ErfgoedEducatieHaarlem. Ook het programma Wie Wat Bewaart, Heeft Wat! is ontwikkeld in dit samenwerkingsverband.

Doelgroep
: groep 8 en brugklas. Duur: 1,5 uur. Extra: meer informatie en aanmelden via www.stappenindestad.nl


Tastbare Verlichting

Teylers Museum stamt uit de tijd van de Verlichting. Dat uit zich op vele manieren; het blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het zoveel verschillende collecties bewaart. In het museum vind je fossielen, mineralen, natuurkundige instrumenten, kunst, munten en penningen en boeken. Maar het blijkt ook uit het feit dat tot ver in de 20ste eeuw er een zelfstandig natuurkundig laboratorium aan het museum verbonden was, waar o.a. prof. Lorentz als curator nog onderzoek heeft gedaan. Deze feiten en nog veel meer komen aan bod in de kijkwijzer die leerlingen (geschiedenis) kunnen gebruiken om zich te verdiepen in de Verlichting en Teylers Museum.
De Verlichtingswijzer kan zonder rondleider worden gedaan. Begeleiding vanuit de school is wel noodzakelijk (1 begeleider per 10 leerlingen).

In mei 2010 is de kijkwijzer uitgetest en goedgekeurd door alle 2e klassen havo/vwo van het Sancta Maria Lyceum. 92,3% van hen vond het ‘leuk, leerzaam, interessant, mooi, goed, leuker dan verwacht en authentiek'! In de verwerkingsles zijn prachtige kijkdozen en verslagen gemaakt. De prijs voor de mooiste kijkdoos of het beste verslag gaan naar: Marissa Blom, Marloes Worm, Donovan Pereira, Amber Kooy (havo), Sophie Markus, Sosha Bronfman (havo/vwo) en Eveline Stam, Shirien Amel Gharib, Tinka Stavenuiter en Marieke Ligterink (vwo). In september 2010 mogen zij de enige echte Encyclopedie van Diderot en d'Alembert komen bewonderen in de geheimzinnige bibliotheek van Teylers Museum.

Doelgroep
: 2e klas havo / vwo.
Duur: 1 uur.
Extra: docentenhandleiding inclusief voorbereidende en verwerkingsles. Deze kunt u downloaden via 'Onderwijsmateriaal' > 'Dossiers'.

Piercing Poster Project
Teylers Museum heeft als vervolgproject op de tentoonstelling De Versierde Mens II: Piercing (2003) voor middelbare scholen een postertentoonstelling gemaakt over het onderwerp Piercing. Met deze postertentoonstelling kunnen leerlingen zelf op school een tentoonstelling inrichten en het onderwerp bespreken met behulp van de bijbehorende educatieve materialen. Doelstelling van de Piercing postertentoonstelling is het informeren van jongeren over het fenomeen piercing in cultuurhistorisch opzicht en op het gebied van verzorging en hygiëne. Daarnaast heeft de postertentoonstelling tot doel jongeren actief te betrekken bij kunst en cultuur door het kunnen samenstellen van een eigen tentoonstelling op school. Het past daarom uitstekend bij CKV, Geschiedenis en/of Verzorging. Het project is er in twee versies, een voor vmbo leerlingen en een voor havo- en vwo leerlingen. Het lespakket is te bestellen à € 50,00. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Publiekszaken van Teylers Museum via reserveringen@teylersmuseum.nl of bel 023 5160972.

Teylers Museum in English
Leerlingen maken in kleine groepjes een ontdekkingstocht door het museum waarbij ze Teylers Museum leren kennen en tegelijkertijd hun Engels oefenen. Kijk-, spreek- en schrijfoefeningen wisselen elkaar af. Bij het zoeken naar antwoorden worden de leerlingen gestimuleerd met elkaar Engels te spreken. In de klas kan een verwerkingsles gewijd worden aan het bezoek. Deze kunt u downloaden via 'Onderwijsmateriaal' > 'Dossiers'.
Doelgroep: 2e klas vwo/3e klas havo. Duur: 1 uur. Extra: Voorbereidende les met powerpoint en verwerkingsles.


Kenau_KS 028
Teylers Adventure

VanderGraaff-generator 0103

VO rondleiding II

E-mail Teylers Museum