Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Sterrenwachters

In 1992 is Teylers Museum Fonds opgericht, dat als doel heeft om het zelfstandig voortbestaan van het museum te waarborgen. Dit doel wil het Fonds bereiken door het bijeenbrengen beheren van een kapitaal en het aanwenden van een deel van dit kapitaal ten behoeve van projecten. Dit kapitaal wordt voornamelijk gevormd door erfstellingen (legaten) en schenkingen van particulieren.

De vaste schenkers binnen dit Fonds zijn de Sterrenwachters, genoemd naar het observatorium op het dak van de Ovale Zaal. Jaarlijks organiseert het museum voor de Sterrenwachtleden een speciale avondontvangst met een programma van hoog museaal niveau. De leden worden ook op andere manieren bij het museum betrokken.
Teylers Museum Fonds verwelkomt van harte een ieder die wil aansluiten bij een eeuwenoude traditie.

U kunt Teylers Museum steunen door een schenking tijdens uw leven, eventueel in de vorm van een lijfrente, of door een legaat of erfstelling in uw testament op te nemen. Teylers Museum Fonds is door de fiscus geheel vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Dit kan in veel gevallen interessante fiscale voordelen opleveren.
Wilt u meer weten of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Neemt u dan contact op met Marijke Naber, hoofd Fondsenwerving, 023-5160968 of mnaber@teylersmuseum.nl

 

KH Sterrenwacht vanuit raam

E-mail Teylers Museum