Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

 

Descartes

Descartes, René

Frans filosoof (1596 - 1650)

Descartes werd geboren in 1596 in La Haye (Touraine). Hij genoot zijn opleiding aan het jezuïetencollege van La Flèche, waar hij geïnteresseerd raakte in de wiskunde. Na een tijd aan zijn wiskundestudie te hebben gewijd, nam hij als soldaat deel aan de dertigjarige oorlog, waar hij zowel in het katholieke Beierse als in het protestantse Hollandse leger diende. Zijn belangrijkste reden om aan de oorlog deel te nemen was de wereld en de mensen beter te leren kennen.

In 1628 vestigde hij zich in Nederland, waar hij veel wetenschappelijke arbeid verrichtte. In 1649 verhuisde hij naar Zweden om koningin Christina te onderrichten. Dit gebeurde mede onder invloed van de groeiende weerstand tegen zijn werk. Onder meer door het voor Descartes ongewone klimaat in Zweden stierf hij in 1650.

In Descartes’ filosofie staat het dualisme van bewustzijn en uitgebreidheid centraal. Dit zijn voor hem twee strikt gescheiden, wezenlijk verschillende realiteiten. Zijn manier van filosoferen wordt gekarakteriseerd door de methodische twijfel, die ten doel heeft de elementaire waarheden vast te stellen: datgene wat wij ons helder en duidelijk, dat wil zeggen zonder de minste twijfel, voor kunnen stellen, moet ook waar zijn. Een generatie later haalde Spinoza Descartes’ dualisme onderuit door denken en uitgebreidheid te beschouwen als de enige twee aan de mens bekende attributen van zijn godsbegrip, het eeuwige en oneindige zijnde.

E-mail Teylers Museum