Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

 

Lorentz

Lorentz, H.A.

Theoretisch natuurkundige (1853 - 1928)

Hendrik Antoon Lorentz was werkzaam in een periode van grote internationale bloei van de fysica. Hij bekleedde vanaf 1877 de eerste Nederlandse leerstoel in de theoretische natuurkunde (Leiden).

De benoeming van professor Lorentz tot curator van het Fysisch Kabinet in 1909 betekende dat het wetenschappelijk leven in het museum een sterke impuls kreeg. Lorentz, internationaal vermaard Nobelprijswinnaar, kreeg de beschikking over een goed geoutilleerd laboratorium, waar hij met jonge natuurkundigen onderzoek uitvoerde op de terreinen van elektromagnetisme, optica, radiogolven en atoomfysica. Lorentz bracht de klassieke natuurkunde tot het punt waarop de noodzaak van fundamentele herzieningen voor Einstein en andere volgelingen evident werd.

Toen hij naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem werd gebracht stonden mensen rijen dik langs de route.

E-mail Teylers Museum