Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

 

Aristoteles

Aristoteles

Filosoof (384-322 v.C.)

Aristoteles werd te Stagirus (het latere Stagira) in Macedonië geboren, waar zijn vader lijfarts was van koning Amyntas II. In 367 kwam hij naar Athene. Hij volgde er twintig jaar lang de colleges aan de Academie als leerling van Plato en deed er ook zelfstandige onderzoekingen. Plato droeg hij grote eerbied toe, al week hij soms van diens inzichten af. Toen bij Plato's dood in 347 Speusippus hem als leider van de Academie opvolgde, trok Aristoteles naar Klein-Azië, waar hij de nicht van de tiran van Atarneus in Mysië huwde en een eigen school stichtte.

In 342 werd hij door Philippus II van Macedonië met de opvoeding van diens zoon Alexander belast. Toen Alexander in 336 aan de macht was gekomen, opende Aristoteles te Athene een school in het Lyceum (Lykeion, een gymnasium, aan Apollo Lykeios gewijd) dat aan de noordoostzijde van de stad gelegen was. Haar naam 'peripatetische school' ontleende ze aan de omstandigheid dat Aristoteles gewoonlijk wandelend doceerde (volgens anderen aan de peripatus (peripatos), de wandelgang, in dit gebouw).

Aristoteles gaf tweevoudig onderricht: 's morgens acroamatische of esoterische colleges (akroaseis) voor een kleine kring van meer gevorderden, 's middags voor een groter publiek meer populaire (exoterische) voordrachten (eksoterikoi logoi). Ook zijn geschriften zijn aldus in te delen, maar de eerste soort overweegt. Toen in 323 een sterk anti-Macedonische stemming zich te Athene deed gelden, week Aristoteles uit naar Chalcis op Euboea, waar hij een jaar later overleed.

Aristoteles' werkzaamheid omvatte de gehele toenmaals bekende wetenschap. Hij heeft een wijsgerig systeem opgebouwd dat vele eeuwen van fundamentele betekenis geweest is, al is zijn invloed in de oudheid zelf niet met die van Plato te vergelijken. Sedert de ontdekking van vele geschriften van Aristoteles in de eerste eeuw voor Christus nam de interesse voor fysica en logica weer toe. Zijn geschriften werden druk becommentarieerd. Deze waren ook niet zonder invloed op het neo-platonisme.

E-mail Teylers Museum