Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

 

Cook

Cook, James

Ontdekkingsreiziger (1728 - 1779)

James Cook, van afkomst een boerenzoon, treedt in 1755 in dienst van de Engelse marine en trekt voor het eerst de aandacht door zijn voortreffelijk cartografisch werk ten behoeve van de Engelse actie in Canada tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763).
Zijn bekwaamheden als carthograaf en navigator leiden er uiteindelijk toe dat het wetenschappelijke genootschap de Royal Society hem vraagt om hoofd te worden van een expeditie naar de Stille Oceaan. Het doel is het observeren van de Venusovergang in het jaar 1768.

Cook zal uiteindelijk drie grote reizen ondernemen naar de Stille Oceaan.
Afgezien van zijn grote ontdekkingen, die mede de grondslag voor het Britse Imperium in Australië en Oceanië leggen, berust Cooks roem op zijn prestaties op nautisch, astronomisch en cartografisch gebied. Ook heeft Cook als eerste doeltreffende dieetmaatregelen (zuurkool) tegen scheurbuik weet te vinden. Daarnaast zijn Cooks expedities door de aanwezigheid van onderzoekers van groot belang door de nieuwe kennis die op velerlei gebied wordt verzameld. Van James Cook kan worden gezegd dat hij, op vreedzame wijze, meer dan wie ook veranderingen op de wereldkaart heeft aangebracht.

E-mail Teylers Museum